Planningsvoorbeeld supermarkt

Planning van een SAA (spraakalarmsysteem) bij het voorbeeld supermarkt

De planning van een SAA vereist ervaring in de elektroakoestiek. Het volgende voorbeeld toont enkele aspecten van een dergelijke planning. Deze aspecten worden verklaard aan de hand van een supermarkt met de volgende specificaties:

  Kring Plafond
 Bereik  Grootte Type Hoogte
 Verkoopruimte vBA1*1 AB1547 m2Trapeziumplaat6 m
 Verkoopruimte vBA2*2 AB1547 m2Trapeziumplaat6 m
 Aangrenzende ruimtes3 AB257 m2Akoestisch plafond3 m
 Magazijn4 AB287 m2Glad beton3 m
 Restaurant/toilet5 AB190 m2Akoestisch plafond3 m
 Technische ruimte6 AB37 m2Glad beton3 m


*Verkoopruimte opgedeeld in twee virtuele brandcompartimenten


Vereiste functies

 • Overdracht van achtergrondmuziek in zes ruimtes (zones) naar keuze

 • Eén oproeppost voor het kantoor van de directeur

 • Drie meldingsmicrofonen voor het kassapersoneel

 • Noodfuncties: automatisch en handmatig spraakalarm, noodoproeppost in de technische ruimte


Normatieve richtlijn

Zowel bij een spraakalarmsysteem (SAA) conform VDE 0833-4 als bij een elektroakoestisch noodwaarschuwingssysteem (ENS) conform VDE 0828 (= EN 50849) moet het alarmniveau minstens 10 dB boven het stoorgeluid liggen en de spraakverstaanbaarheid groter zijn dan een STI-waarde van 0,5.


Overwegingen bij de luidsprekerkeuze

 • Verkoop:
  Pendelluidsprekers kunnen i.t.t. de meeste luidsprekertypes worden gemonteerd op plafonds van trapeziumplaten. Een ander voordeel is dat de luidspreker dichter bij het publiek kan worden geïnstalleerd. Dit zorgt voor een betere spraakverstaanbaarheid.
  Keuze van de conform EN 54-24 gecertificeerde luidspreker: PE-154EN

 • Aangrenzende ruimtes:
  Het akoestisch plafond maakt eenvoudige plaatsing van plafondluidsprekers mogelijk. Het gebruik van een A/B-luidspreker is zinvol, omdat sommige ruimtes te klein zijn voor de installatie van meer dan een luidspreker.
  Keuze van de conform EN 54-24 gecertificeerde luidspreker: PC-245AB-EB

 • Magazijn:
  Vanwege sterk omgevingsgeluid in het magazijn is een hoger geluidsdrukniveau nodig. Installatie met slechts een of twee schroeven is zinvol.
  Keuze van de conform EN 54-24 gecertificeerde luidspreker: CS-154EN

 • Restaurant/toilet:
  Het akoestisch plafond maakt eenvoudige plaatsing van plafondluidsprekers mogelijk.
  Keuze van de conform EN 54-24 gecertificeerde luidspreker: PC-2369EN

 • Techniek:
  Het omgevingsgeluid in technische ruimtes kan over het algemeen hoog zijn. Een hoornluidspreker is hier een goede oplossing.
  Keuze van de conform EN 54-24 gecertificeerde luidspreker: SC-615BS


Ease Evac-simulatie

Op grond van de grootte van de verkoopruimte is op deze plaats de spraakverstaanbaarheid het meest kritiek. Door gebruik van de simulatiesoftware Ease Evac kunnen de uiteindelijke luidsprekerposities worden gevonden, om zo het vereiste geluidsdrukniveau en de vereiste STI-waarde te bereiken. Het simulatieresultaat geeft een eerste aanwijzing over hoe de verdeling van de luidsprekers kan worden geoptimaliseerd. Het is een iteratief proces dat door aanpassingen en hersimulatie tot een optimaal resultaat leidt. De nagalmtijd is een belangrijke waarde voor de spraakverstaanbaarheid. In de verkoopruimte van de supermarkt ligt deze bij 1,5 s.


Verdeling van de luidsprekers


Verdeling van de totale geluidsdruk in de verkoopruimte


Spraakverstaanbaarheid in de verkoopruimte


Verdeling van de spraakverstaanbaarheid

STI 0,56 / STI 0,52 (minus standaardafwijking)


Resultaat na simulatie

 EN 54-24-luidspreker
 Bereik Aantal Model Hoogte Vermogens-
 aanpassing
 Totaal db SPL
 (A-gewogen)
 Totale
 last
 Verkoop vBA128 PE-154EN4,5 m10 W94280 W
 Verkoop vBA228 PE-154EN4,5 m10 W94280 W
 Aangrenzende
 ruimtes
11 PC-245AB-EB3 m2 x 3 W8866 W
 Magazijn4 CS-154EN  2,5 m10 W9740 W
 Restaurant/
 toilet
10 PC-2369EN3 m 3 W95 30 W
 Techniek2 SC-615BS2,5 m3 W1086 W
  Totale last van de zes A/B-luidsprekerkringen:702 W

Keuze van het spraakalarmsysteem

Het VM-3000-systeem voldoet aan de vereiste functies.

Max. functies:

 • tot wel zestig zones, individueel regelbaar voor achtergrondmuziek

 • vier systeemoproepposten

 • drie audio-ingangen voor drie meldingsmicrofonen, bijv. PM-660D

 • geïntegreerde spraakopslag voor automatische en handmatige noodteksten plus een geïntegreerde noodmicrofoon op de VM-3360VA

Aan de hand van de systeemmanager VM-3360VA en uitbreidingsversterker VM-3360E worden zes A/B-luidsprekerkringen mogelijk met voldoende totaal vermogen van de versterker van 720 watt.