Bepalingen inzake gegevensbescherming

De bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Hieronder willen wij u op de hoogte brengen van de soort verzamelde gegevens en het doel waarvoor deze worden verzameld. Zorg ervoor dat u het privacybeleid volledig hebt gelezen voordat u gebruikmaakt van onze website of hier persoonsgegevens verzendt.

1. Gegevensoverdracht/gegevensregistratie
Wanneer u onze website bezoekt, registreert de webserver automatisch logbestanden die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen. Deze gegevens omvatten bijv. het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de URL van de verwijzende site (de eerder bezochte pagina), het IP-adres van de verzoekende computer, de datum en het tijdstip van de serveraanvraag en de bestandsaanvraag van de cliënt (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor statistische evaluatie. Wij geven deze gegevens niet door aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verzameld of verwerkt als u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een aanvraag, en alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons ter beschikking hebt gesteld, bijv. om uw aanvraag te beantwoorden, uw bestellingen te bewerken of u toegang te verschaffen tot bepaalde aanbiedingen. Als er geen bepaalde redenen nodig zijn in verband met een zakelijke transactie, kunt u met onmiddellijke ingang te allen tijde de eerder verleende goedkeuring voor het opslaan van uw persoonsgegevens schriftelijk (bijv. via e-mail of fax) intrekken. Als dienstverlener gebruiken wij CleverReach voor onze gegevensverwerking. Door U te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat deze gegevens gedeeld worden met CleverReach voor verwerking. Dit in overeenstemming met ons privacy beleid en voorwaarden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een doorgifte vereist is op grond van wettelijke voorschriften.

3. Toegang tot, wijziging en verwijdering van uw gegevens
Volgens de wetten die van kracht zijn kunt u bij ons te allen tijde schriftelijk navragen of er, en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. U ontvangt binnen een redelijke periode een bericht, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag. Door ons verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd nadat het doel van het opslaan is bereikt.

4. Veiligheid van uw gegevens
De persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld worden door alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zodanig beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij het verzenden van zeer gevoelige gegevens of informatie is het raadzaam om deze per post te versturen, omdat via e-mail geen volledige gegevensveiligheid kan worden gewaarborgd.

5. Integratie van diensten en inhoud van derden
In ons online aanbod is inhoud van derden geïntegreerd, zoals video’s van YouTube, kaartenmateriaal van Google Maps en RSS-feeds en links naar Twitter en Facebook. Dit betekent dat de aanbieders van deze inhoud (hierna vermeld als “externe aanbieders”) altijd op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers. Wij stellen alles in het werk om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieder het IP-adres uitsluitend gebruikt voor het leveren van de inhoud. We hebben er echter geen invloed op als externe aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken wij gebruik van Google Maps. Zo kunnen we direct op de website interactieve kaarten weergeven en kunt u op een comfortabele manier gebruikmaken van de kaartfunctie.

(2) Door de website te bezoeken ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van dit beleid genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet akkoord gaat met een koppeling van uw profiel bij Google moet u zich afmelden voordat u de knop aanklikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook al bent u niet aangemeld) om op de behoeften afgestemde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-aanbieder vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. U vindt daar ook meer informatie over uw rechten in dit verband en over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

6. Aanwijzing met betrekking tot Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van onze website. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de website-eigenaar en om andere aan website-activiteit en internetgebruik verbonden diensten te voorzien. Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven als dit door de wet wordt voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies weigeren door de instellingen in uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hiervoor omschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

7. Cookies
In ons online aanbod maken wij gebruik van zgn. “sessiecookies” om het gebruik van onze website voor u te vereenvoudigen. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw harde schijf. Afhankelijk van de instellingen van uw browserprogramma worden deze bestanden bij het sluiten van de browser weer verwijderd. Deze cookies halen geen informatie over u op die is opgeslagen op uw harde schijf en hebben geen invloed op uw computer of bestanden. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zodanig instellen dat deze u op de hoogte stelt wanneer cookies worden verzonden.

Deze cookietabel werd aangemaakt en geüpdatet door het CookieFirst consent management platform.


8. Recht van beroep
U kunt vanzelfsprekend te allen tijde beroep aantekenen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie. Een lijst van de relevante contacten vindt u onder andere op de website van de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid (https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

9. Wijzigingen betreffende onze bepalingen inzake gegevensbescherming
Bij gelegenheid zullen wij deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonsgegevens af en toe bijwerken. Wij raden u aan deze richtlijnen af en toe te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen en de inhoud van onze website voortdurend verbeteren. Indien wij op een ingrijpende manier wijzigingen aanbrengen in het verzamelen, het gebruik en/of de doorgifte van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke en goed zichtbare mededeling op onze website. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen hebt over onze bepalingen inzake gegevensbescherming, neem dan per e-mail contact met ons op via (datenschutz(at)toa-eu.com).