Impressum

TOA Electronics Europe GmbH

Süderstraße 282
D-20537 Hamburg
Gemachtigde bestuurders: Daisuke Imagawa, Kosuke Tanaka

Telefoon: +49 (0)40 25 17 190
Fax +49 (0)40 25 17 1998

E-mail: contact(at)toa-eu.com
www.toa.eu

Registratie rechtbank: Amtsgericht Hamburg
Registratienummer: HRB 16310
B.T.W. nummer: DE 118687800

Nota's & Algemene Disclaimers

1. Met betrekking tot de inhoud van deze website doet TOA alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie zo actueel en accuraat mogelijk is, maar het bedrijf biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor gebruik, enz. Verder behoudt TOA zich het recht voor om eventuele onnauwkeurigheden of drukfouten te corrigeren of te wijzigen, en de inhoud naar believen te wijzigen en te herzien, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. TOA doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, maar het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade die gebruikers oplopen als gevolg van bedrijfsonderbreking, stopzetting of onderbreking.

3. Gebruikers mogen de inhoud van deze website niet gebruiken zonder TOA hiervan op de hoogte te stellen. "Gebruik" omvat activiteiten zoals het dupliceren, wijzigen, uploaden, plaatsen, verzenden, distribueren, in licentie geven, verkopen en publiceren.

4. De gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun gebruik van de inhoud van deze website, doen dit naar eigen goeddunken en zullen TOA niet aansprakelijk stellen voor enige schade die door dergelijk gebruik wordt veroorzaakt.

5. Tenzij anders vermeld, zal de interpretatie en toepassing van deze gebruiksvoorwaarden plaatsvinden volgens de Japanse wet.

Copyright ©2020 door TOA Electronics Europe GmbH